Mytí oken

Aj o dlhoročné polepy sa vieme postarať

Odstraňovanie polepov, lepidiel a silikónov zo skla

 

 

Použitím pomôcok, ktoré zaistia dôkladné a spoľahlivé vykonanie prác Vám ponúkame čistenie okien a čistenie fasád ako jednu z variant upratovacích služieb. Tieto pomôcky sú: korundové žiletky, čistý rozmyvák, kvalitná gumová stierka a 100% bavlnená tkanina. Určite nepoužívame žiadne leštidlá, ktoré okná skôr znečistia a vďaka naviazaniu prachu a mestských spádov, zanechávajú neskôr viditeľné stopy po leštení. Okná tiež očistíme od zatvrdnutých nečistôt, ktoré môžu byť spôsobené pri rekonštrukciách a tiež pri propagácii vašej prevádzky – tmelmi, silikónmi, bannermi, aj. Zatvrdnuté nečistoty odstránime korundovými žiletkami. Je potrebná tu profesionalita pri používaní žiletiek, aby nedochádzalo k poškriabaniu okna. Neodborné zaobchádzanie by tieto škody mohlo ľahko spôsobiť. Korundové žiletky majú 10 cm dlhú plochu, ktorou zaistíme kvalitné odstránenie všetkých zatvrdnutých nečistôt. Spolu s odstránením zatvrdnutých nečistôt odstránime tiež nečistoty z rámov okien, parapetov, z výkladov a celoplošných sklenených tabulí. Firma Vám zaistí odňatie, strhnutie, odstránenie polepov, samolepiek, fólií, celopolepov z plôch a sklenených plôch okien, skiel a výkladov. Odstránenie polepov realizujeme pre novo otvárané prevádzky v obchodných centrách, ktoré sú polepené pri prestavbách a rekonštrukciách.

 

 

 

K odstráneniu plastových a papierových celo polepov skla a výkladov, tiež patrí odstránenie lepidla a zbytkov, tmelov, silikónov a lepidiel. Pre prácu vo výškach používame vysokozdvižnú techniku, hydraulické rameno a horolezeckú a speleologickú techniku. Bez problémov a úplne profesionálne urobíme výškové umývanie, impregnácia, čistenie okien, fasád, presklenných priečelí, strešných okien, skleníkov, zimných záhrad, sklenených výťahov, presklenných zdvižní, sklenených stropov, svetlíkov. Vo výškach zaistíme tiež výškové umytie, čistenie, odprášenie, odmastenie splafónov, stien, múrov, fasád, kazetových, sendvičových, plechových, hliníkových plášťov budov, objektov, hál, skladov, výrobných podnikov, závodov, prevádzok. Pre našich zákazníkov zaisťujeme výškové čistenie všetkých rozvodov, plynu, vody, elektrických rozvodov, vzduchotechniky, klimatizácie, konštrukčných a nosných prvkov, stĺpov, priehradových, oceľových, betónových nosníkov nad predajňou, výrobnú, skladovaciu plochu hál, prevádzok, obchodných a výrobných prevádzok.

Click to comment

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

To Top