Čištění a úklid

Posprejovaný vchod vyžadoval pomoc profesionálů z antigraffiti Praha

Odstranění graffiti Praha

 

jak odstranit graffiti V současnosti není před graffitovými projevy vlastně úniku. Vidíme je prakticky všude, a je více než patrné, že jejich počet a agresivita anonymních autorů neustále stoupá. V našich zeměpisných šířkách se graffiti začalo masívně projevovat až po roce 1989, a od té doby je na masivním vzestupu. Vždyť se stačí porozhlédnout kolem sebe – zdi, fasády, budovy, domy, mosty a mnohá další veřejná prostranství…

Samotný původ a význam slova graffiti mu dává částečně za pravdu a v jistém směru jej plně vystihuje. Pochází z řeckého graphein – tedy psát. Jedná se o plurál italského slova graffito, což v překladu znamená – škrábat. Takže na naše fasády a zdivo se ve velkém píše, čmárá nebo škrábe.

Zeď, fasáda či stěny na veřejných prostranstvích se tak postupně stávají alternativním nosičem informací. Samotný vznik graffiti má své kořeny v černošských ghetech New Yorku na počátku sedmdesátách let minulého století. Odtud se postupně rozšířilo po celých Spojených státech a následně i do Evropy. Zde však graffiti  přestalo být doménou pouze těch nejnižších sociálních skupin.

Graffiti…

nejlepší ochrana před graffitiGraffiti, jeho obsah a forma prošla za těchto – více jak čtyřicet let – nevídaným vývojem. Dnes se dá rozdělit do několika skupin.  Jedním z příkladů je tzv. gang graffiti, které je doménou zejména pouličních skupin, které si tímto způsobem vyznačují svá konkrétní teritoria v dané oblasti, nebo čtvrti.

Dalším příkladem je tzv. political graffiti, kde sprejeři vyjadřují své politické postoje a názory. Jako tradiční graffiti je označováno běžné – spíše tedy to každodenní čmárání slov a frází, které v hojném množství nacházíme všude kolem sebe. Z tradičního graffiti se následovně vyvinulo tzv. umělecké graffiti, které dnes již tvoří svoji vlastní uměleckou formu.

Kromě těchto skupin stojí za zmínku tzv. individuální graffiti, což je „značkování“ stěn veřejných toalet, různé signatury, politické a osobní komentáře, vyznání lásky apod. Graffiti dané komunity vždy slouží jako „zpráva či sdělení“ dalším podobným komunitám. Samotní autoři jsou nazýváni – writery – kteří se sdružují do skupin, které jsou označovány jako crew.

Bohužel…

prostředky na odstranění graffitiBohužel, veškerá toto „graffitová kategorizace“ má především svou všední, zcela zvrácenou stranu. Tou jsou všechny ty poničené fasády, stěny, veřejná prostranství a plochy, na kterých za normálních okolností obdivujeme historické a velmi cenné budovy a památky, které byly vytvořeny úsilím a umem našich předků pro další generace. Problémy s graffiti a jeho stupidními projevy tak mají prakticky všichni – historici a památkáři, státní instituce, různé organizace, firmy ale také soukromé osoby. Co s tím?

Je štěstím, že jsou mezi námi mnozí, kterým tato situace není lhostejná. Kromě početných skupin graffitových, zcela obyčejných vandalů – jsou zde i lidé, kteří se věnují graffiti, obrazně řešeno „z té druhé strany pomyslné barikády.“ Jedná se o nejrůznější profesionální firmy a společnosti, které graffiti odborně a programově odstraňují, a zbavují tak naše fasády, zdi, prostranství i historické objekty tohoto vandalizmu. Neodmyslitelnou součástí boje s graffiti, je také ovšem realizace účinné prevence a antigraffitové ochrany.

Mezi přední představitele těchto odhodlaných firem lze jednoznačně zařadit i naši úklidovou a čistící společnost Odstranění graffiti Praha, A SERVIS LIPKA. Při mnoha dalších speciálních čistících službách, se profesionálnímu a odbornému odstraňování graffiti – včetně účinné, moderní antigraffitové ochrany a prevence – věnujeme od svých firemních začátků.

Při…

levné odstranění graffitiPři nastolení tématu graffiti je v první řadě nutné – nemalovat si nic na růžovo. Skutečně uměleckých a hodnotných projevů graffiti je v našem veřejném prostoru mizivé množství. Proto se vlastně vždy jedná o vandalské chování, které jednoznačně pouze poškozuje majetek.

Naše společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Praha, je v současnosti považována za jedinou profesionální firmu u nás, která dokáže nejen garantovat vysokou a stabilní kvalitu při boji s tímto vandalizmem, ale také zároveň nabízíme nejnižší cenu svých služeb na trhu.

Graffitové výtvory nejen likvidujeme, ale čistíme zdi a fasády, realizujeme speciální ochranné nátěry nebo efektivní antigraffitové nástřiky. Rovněž nabízíme unikátní projekt servisního charakteru – Systém čistých budov. V podstatě se jedná o nepostradatelný program účinné prevence, výjimečné antigraffitové ochrany a pružných servisních služeb při odstraňování nových graffitových nástřiků na již vyčištěných a ošetřených místech.

Pokud…

odstranění graffiti vlastními silamiPokud se jedná o samotné čištění. Rozhodujícím faktorem jsou zejména druhy materiálů, které byly použity při zhotovení fasády, zdiva nebo stěn. Pokud máme odstranit graffiti z fasády zhotovené z přírodního kamene – ze žuly, mramoru apod., je nutné vědět, že agresivní sprejové barvy pronikají až do nitra těchto materiálů, což přináší velké množství komplikací.

K dosažení precizního odstranění graffiti je nezbytné, řešit tuto situaci s odbornou firmou. Která musí celý povrch přírodního kamene podrobit procesu tzv. krystalizace. Výrazné barevné skvrny nebo fleky po graffiti, které zanechaly na ploše sprejové barvy se odstraní tak, že se z povrchu kamene speciálním způsobem jemně přebrousí, dokud se z materiálu neztratí.

Je velice nutné zdůraznit, že během čištění graffiti na tzv. strukturovaných, tedy povrchově členitých omítkách – musí klient počítat s tím, že přes opatrnou a postupnou likvidaci sprejové barvy, dochází k částečnému odstranění původního fasádního nátěru.

Realizace…

firma na odstranění graffitiRealizace takového čištění je následující. Náš odborník čistí graffitovou plochu pečlivě tak dlouho, pokud není na fasádě – místo čmáranic a dalších graffitových výjevů – pouze neurčitý šedý stín. Následně je takto ošetřené místo přetřeno předem namíchanou barvou, která je v maximální možné míře podobná svým odstínem té původní.

V tuto chvíli je nezbytné připomenout jedno pravidlo, či spíše důrazné varování. Pokud se zákazník z jakéhokoliv důvodu – ať již vlastní netrpělivostí nebo z lidsky pochopitelném stresu – rozhodne právě objevené graffiti na své fasádě okamžitě přetřít, rozhodně si situaci neusnadní, spíše naopak.

Narychlo přetřené čmáranice začnou velice brzy – díky vlivu počasí a chemické degradaci zasažené plochy – nezadržitelně prosvítat. Šokovaný klient tak má tyto čmáranice znovu před očima. Byť v rozmazanější podobě, ale většinou ještě v nevzhlednějích konturách. Zákazník tak svým, sice dobře myšleným, ale unáhleným neodborným jednáním pouze odsunul nutnost, vyřešit problém profesionálním způsobem.

Rovněž…

rady jak odstranit graffitiRovněž je nezbytné připomenout, že odbornou likvidaci graffiti naše společnost A SERVIS LIPKA realizuje pouze při specifických klimatických podmínkách. Tou základní podmínkou je venkovní teplota, která nesmí klesnou pod +10° Celsia.

Mezi různé způsoby čistících metod – jak fasádu úspěšně zbavit graffiti – zůstává na prvním místě ta nejjednodušší a nejpřístupnější. Tou je jednoznačně prevence a účinná antigraffitová ochrana. Naše společnost v tomto směru spoléhá na speciální a výjimečný antigraffitový AGO nátěr. Tento moderní preventivní prostředek spolehlivě zabrání rozšiřování sprejerských výtvorů, ale zároveň také ochrání fasádu před agresivním atmosferickým spadem.

K této účinné formě ochrany přiřazuje naše společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., likvidace graffiti a antigraffitová ochrana Praha – svůj velice úspěšný projekt s názvem Systém čistých budov. Klientům přináší nejen flexibilní a účinné čištění nově vytvořených graffitových výtvorů, ale s tím jde vždy ruku v ruce obnovení aplikace antigraffitových nátěrů. Samozřejmostí je záruka rychlého servisu, který dá spolehlivě nově poničené plochy do pořádku.

Zmiňovaný…

tipy na odstranění graffitiZmiňovaný – přitom důkladně prověřený proces – probíhá následujícím způsobem. Pokud naše společnost A SERVIS LIPKA odstraňuje klientovi graffiti z fasády, která byla před tím ošetřena antigraffitovým nátěrem, bude jej případná likvidace dalších sprejerských výtvorů stát pouhý zlomek běžné ceny. Stabilním prvkem této služby zákazníkovi je také komplexní renovace původního antigraffitového nátěru.

Samotná podstata prevence dává v těchto případech jasně najevo, že většině problémů ve spojení s graffiti, lze spolehlivě předcházet aplikací moderní a kvalitní antigraffitové ochrany. V současné době reprezentuje tento systém nejprogresivnější postup, jak předcházet dopadům sprejerského vandalství bez zbytečného poškození původní fasády.

Antigraffitový nátěr se nanáší dle přesně daných technických podmínek. Na hladké plochy se aplikují tři vrstvy nátěru. Fasády a zdivo se strukturovaným, pórovitým nebo nerovným povrchem vyžadují šest až dvanáct vrstev antigraffitového nátěru AGO. Naše společnost A SERVIS LIPKA jej velice úspěšně aplikuje i na povrchy, jakým je např. marmolit.

Fasáda…

odstranění graffiti z betonuFasáda, která byla zhotovena z vizuálně velice působivého marmolitu, je však proti agresivitě sprejerských barev prakticky bezmocná. Pokud marmolitová plocha nebyla včas ošetřena antigraffitovým nátěrem, v drtivé většině případů nezbývá nešťastnému majiteli jiné řešení, než-li na takto sprejery poškozenou fasádu nanést novou vrstvu marmolitu! Agresivita těchto barev je tak značná, že graffiti proniká až do hloubky fasády. Bez předem ošetřené fasádní plochy antigraffitovou ochranou AGO ji zkrátka není možné přiměřeným způsobem vyčistit.

Je třeba také říci, že antigraffitový nátěr AGO disponuje výtečnými vlastnostmi. Z těch které zejména vynikají se jedná o přilnavost a odolnost. Společnost A SERVIS LIPKA jej tak může nanášet na nejrůznější druhy povrchů a materiálů. Výjimku, která ovšem vždy potvrzuje pravidlo –  tak tvoří pouze skleněné plochy, leštěné kovy nebo hladké polykarbonáty. Druhou a závěrečnou zásadní podmínkou je již dříve zmiňovaná externí teplota, která nesmí být nižší než-li +10° Celsia.

Antigraffitový AGO nátěr se nám v praxi mimořádně dobře osvědčil. Takže je díky němu možné ochránit prakticky jakoukoliv fasádu, zeď nebo i celý objekt. Pochopitelně, právě objekty jsou vyhledávaným a hlavním cílem vandalských sprejerů, zejména pro svou atraktivnost v prostoru, dostupnost a viditelnost pro většinu obyvatel.

V této…

ukázka odstranění graffitiV této souvislosti je důležité znát podstatnou informaci. Pokud byl na konkrétní budově, zdi či fasádě aplikován společností A SERVIS LIPKA, s.r.o., likvidace graffiti a antigraffitová ochrana Praha, speciální antigraffitový nátěr AGO, případně nástřik – společnost tomuto klientovi garantuje, že každý nový pokus o graffiti bude odstraněn do čtrnácti dnů.

Přitom se vlastně jedná o standartní součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi firmou A SERVIS LIPKA a každým jejím klientem. Každou takovou smlouvu lze uzavřít nejen na území České a Slovenské republiky, ale také v Rakousku. Drtivá většina klientů tuto skutečnost vnímá jako jednoznačně pozitivní přístup společnosti A SERVIS LIPKA, který trvale přispívá ke kvalitě a komplexnosti svých služeb.

Právě včasné odstranění graffiti je důležité ve spojitosti s naším firemním konceptem –  Systém čistých budov. Na trzích střední Evropy se tento koncept velice dobře ujal a dosahuje stabilních, vysoce kvalitních výsledků. Pokud se tedy nové graffiti začne odstraňovat bez zbytečných prodlev – přestanou mít skupiny vandalských sprejerů o tuto lokalitu zájem.

Jak…

ceník odstranění graffitiJak tedy celý systém v naší firmě probíhá? Po úvodní telefonické nebo osobní dohodě dostává klient e-mailem celý popis zakázky, finanční rozpočet a detaily o termínu a času. Pokud zákazník návrh odsouhlasí, společnost A SERVIS LIPKA již zařídí vše potřebné, aby byla objednávka v nejvyšší kvalitě provedena – k plné spokojenosti klienta.

Některé konkurenční firmy rády a často zpochybňují ceny za služby A SERVIS LIPKA argumentem, že je na trhu možné najít mnohem přijatelnější alternativy. Ano, naše ceny jsou o něco vyšší než-li je průměr, ale to je pouze začátek celé pravdy.

Naše společnost totiž klientovi nabízí nejen špičkovou a praxí ověřenou technologii. Povrch fasády nepoškozuje, přičemž ji dokonale vyčistí, ošetří a na dlouhou dobu spolehlivě ochrání. Antigraffitový nátěr AGO disponuje unikátními vlastnostmi a na trhu služeb nemá přímou konkurenci. Navíc Systém čistých budov zaručuje výjimečně vstřícný servis při odstraňování nových graffitových výtvorů, a to za zlomek původní ceny.

Další…

čisté zdi bez graffitiDalší skutečností je fakt, že naši klienti velice oceňují přístup, s jakým naši odborní profesionálové ke svým úkolům přistupují. Úsměv, dobrá nálada, komplexní připravenost a soustředěnost. Jedná se o hmatatelný důkaz firemní kultury úklidové a čistící společnosti A SERVIS LIPKA.

Během každé prováděné zakázky dokáží naši pracovníci nejen odborně poradit, ale zároveň se k majetku zákazníka a jeho okolí chovají vždy ohleduplně a s citem. Již na první pohled je klientovi jasné, že u něho pracují odborníci a profesionálové, kteří reprezentují společnost, známou svým vysokým pracovním a lidským standartem, a která je patřičně hrdá na své dobré jméno i profil.

Jak tedy probíhá samotný technologický postup odstraňování graffiti a aplikace antigraffitové ochrany? Odborně zvoleným a velice účinným chemickým přípravkem jsou ze znečištěné fasády pečlivě odstraněny graffitové nástřiky. Naši specialisté je čistí důkladným a efektivním způsobem až do té doby, dokud z původních nevzhledných sprejerských výtvorů nezůstane pouze obrys, nebo neurčitá šedá plocha.

Dalším…

AGO na všechny povrchyDalším krokem je použití přiměřeného odstínu fasádní barvy. Takto vyčištěná plocha se opatrně přetře barvou, která co nejvěrněji kopíruje původní odstín. Po vyschnutí fasády již nastává ta správná chvíle pro aplikaci ochranného antigraffitového nátěru AGO. Tato vrstva se stává ochranným štítem, který spolehlivě zabrání sprejerům v jejich dalších pokusech.

Zcela nedávným důkazem progresivních vlastností čistícího systému úklidové firmy A SERVIS LIPKA, s.r.o., likvidace graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Praha, je i zrealizovaná objednávka jisté veterinární kliniky. Zavolala nám velmi rozlobená majitelka, protože jim v noci někdo graffitovým sprejem poničil vstup do kliniky. Bylo pochopitelné, že čím dříve zasáhneme, tím lépe. Neboť kliniku denně navštíví desítky zákazníků.

Díky skutečnosti, že nás majitelka velmi rychle zavolala, byl graffitový nástřik čerstvý. Proto jsme byli s vyčištěním fasády poměrně rychle hotoví, neboť naše metoda vykazuje 100% účinnost. Spokojená majitelka kliniky měla pro naši práci pouze slova uznání a vděku. Po nanesení antigraffitového nátěru AGO to ještě několikrát s úsměvem zopakovala. Společnost A SERVIS LIPKA a její unikátní antigraffitová ochrana, tak opět svého klienta zbavila akutních problémů s graffitovým vandalizmem. Plně mu tak umožnila, aby žádné podobné starosti v budoucnu již nemusel řešit.

Click to comment

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

To Top